Figures religieuses

Mame Astou Dianka

Mame Diarra Bousso

Sokhna Rokhaya Ndiaye

Seyda Mariama Niass